Loading...
 
PÅ™eklad stránky Introduction

Úvod


Tiki CMS/Groupware, také známé jako Tikiwiki, je vÅ¡estranná webová aplikace a systém pro správu obsahu (Content Management System - CMS). Lze jej použít pro tvorbu vÅ¡ech možných druhů webových aplikací, stránek, portálů, intranetů i extranetů. Tikiwiki je také výborný, na wiki založený nástroj pro spolupráci na různých projektech. Tikiwiki je vícejazyčný, mnohostranný balík se spoustou nativních funkcí a součástí, které můžete povolit nebo zakázat podle potÅ™eby. Je navržen tak, aby byl jednoduÅ¡e použitelný a snadno rozÅ¡iÅ™itelný.

Tikiwiki zahrnuje vÅ¡echny funkce běžné ve wiki systémech, které jsou dnes k dispozici, plus spoustu nových funkcí a možností, umožňující VaÅ¡í wiki stát se tím, čím ji chcete mít — od jednoduchého wiki systému až po komplexní komunitní web s mnoha pokročilými možnostmi. Můžete využít Tikiwiki na publikaci článků, jako blogovací systém, fórum, správce projektů, na zakládání anket a mnoho dalÅ¡ího! Jeho možnosti jsou téměř nekonečné.

PÅ™edstavte si Tikiwiki, že je to nÄ›co jako high-end fotoaparát - jednooká zrcadlovka s mnoha drahými čočkami. V dobÅ™e vymyÅ¡leném SLR fotoaparátu, poskytuje každá z tÄ›chto čoček schopnost vidÄ›t svÄ›t svým neopakovatelným způsobem. Stačí si jen vybrat tu pravou čočku. PodobnÄ› Tiki poskytuje mnoho různých cest jak prezentovat data podle toho, pro kterou skupinu lidí jsou určeny. Použijte články (a nastavte si články jako VaÅ¡i úvodní stránku Tiki) tak, že Vy a VaÅ¡i uživatelé budou moci publikovat důležitá upozornÄ›ní, mimoÅ™ádné zprávy a novinky, které by si mÄ›l každý ihned pÅ™ečíst. Používejte Wiki stránky, čímž umožníte sobÄ› a VaÅ¡im uživatelům ukládat kvanta informací bez nutnosti učit se HTML nebo se otravovat s proprietárními formáty souborů. Používejte fóra na zakládaní tématicky vedených diskuzí. Využijte možnost zakládat blogy a dejte každému z VaÅ¡ich uživatelů schopnost vést si chronologicky Å™azené on-line deníky. Dejte k dispozici vitální zdroje za pomoci souborových a obrázkových galerií.

Mezi hlavní možnosti TikiWiki patÅ™í: články, fóra, newslettery, blogy, obrázkové galerie, kolekce souborů, wiki, kreslení, trackery, katalog odkazů, ankety/dotazníky, kvízy, FAQ, chat, bannery, webmail, kalendáÅ™, kategorie, ACL, a dalÅ¡í. (kompletní pÅ™ehled na stránce Features )


Užitečné odkazy

doc.tiki.org

Get Started

Admin Guide User Guide

Keywords

Keywords serve as "hubs" for navigation within the Tiki documentation. They correspond to development keywords (bug reports and feature requests):

Accessibility (WAI and 508)
Accounting
Articles and Submissions
Backlinks
Banners
Batch
BigBlueButton audio/video/chat/screensharing
Blog
Bookmark
Browser Compatibility
Link Cache
Calendar
Category
Chat
Clean URLs
Comments
Communication Center
Compression (gzip)
Contacts (Address Book)
Contact us
Content Templates
Contribution
Cookie
Copyright
Credit
Custom Home and Group Home Page
Date and Time
Debugger Console
Directory of hyperlinks
Documentation link from Tiki to doc.tiki.org (Help System)
Docs
Draw
Dynamic Content
Dynamic Variable
External Authentication
FAQ
Featured links
File Gallery
Forum
Friendship Network (Community)
Gmap Google maps
Groups
Hotword
HTML Page
i18n (Multilingual, l10n, Babelfish)
Image Gallery
Import-Export
Install
Integrator
Interoperability
Inter-User Messages
InterTiki
Kaltura video management
Karma
Live Support
Login
Logs (system & action)
Look and Feel
Mail-in
Map with Mapserver
Menu
Meta Elements
Mobile Tiki and Voice Tiki
Module
MultiTiki
MyTiki
Newsletter
Notepad
Payment
Performance Speed / Load
Permissions
Platform independence (Linux-Apache, Windows/IIS, Mac, BSD)
Polls
Profiles
Profile Manager
Report
Toolbar
Quiz
Rating
Feeds
Score
Search engine optimization
Search
Search and Replace
Security
Semantic links
Shadowbox
Shadow Layers
Share
Shopping cart
Shoutbox
Slideshow
Smiley
Social Networks
Spam protection (Anti-bot CATPCHA)
Spellcheck
Spreadsheet
Stats
Surveys
Tags
Task
Tell a Friend, alert + Social Bookmarking
TikiTests
Theme CSS & Smarty
Tiki Manager
Trackers
Transitions
User Administration including registration and banning
User Files
User Menu
Watch
WebDAV
Webmail
Web Services
Wiki History, page rename, etc
Wiki Syntax
Wiki structure (book and table of content)
Workspace
WSOD
WYSIWYCA
WYSIWYG
XMLRPC

Tiki Newsletter

Delivered fresh to your email inbox!
Newsletter subscribe icon
Don't miss major announcements and other news!
Contribute to Tiki